bcci prjak chlen 2024

 КАЗАНЛЪШКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

  32  г о д и н и   в   п о д к р е п а   н а   б и з н е с а

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ПРИ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, АДМИНИСТРИРАНИ ОТ КАЗАНЛЪШКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

За нас

Казанлъшка търговско-промишлена палата (КзТПП) е сдружение с нестопанска цел, което поддържа, насърчава, представлява и защитава стопанските интереси на своите членове

От 27 години КзТПП активно работи в услуга на българското предприемачество с цел – неговия просперитет и икономическото развитие на страната.

Като член на Единната система търговски палати, призната за най-голямата работодателска организация на национално ниво, КзТПП води постоянен диалог с държавните и местни органи за подобряване условията за стопанска дейност, вкл. модернизиране на административната система, ограничаване на нелоялната конкуренция, защитата на личността и имуществото на гражданите, които мерки ще стимулират икономиката на страната.

КзТПП и поверителността на личните данни на физическите лица

За изпълнение на своята мисия и цели КзТПП събира информация предимно свързана с предприемаческата дейност. Това до голяма степен са данни и показатели в областта на икономическото развитие.

Убедени сме, че успехът на всяка стопанска дейност е неразривно свързан с хората, които я управляват. Предприемачите/работодателите са моторът на икономиката и без тях тя не би могла да съществува и да се развива. Това е причината, поради която КзТПП събира, освен бизнес-информация, още и лични данни на предприемачи/работодатели, които представляват регистрираните, по Търговския и други Закони на Реп. България, физически и юридически субекти, както и лични данни - данни на други лица, които работят/съдействат за развитие на икономиката – представители на сдружения и фондации, експерти, представители на държавни институции и международни организации.

Защо събираме личните данни?

Причината за събирането на лични данни е тясно свързано с постигане на целите и задачите на КзТПП – по устав и в изпълнение на нормативни актове.

Чрез тази декларация КзТПП Ви предоставя информация за естеството на личните данни, които събира и обработва, за да придобиете яснота за целта на тяхното събиране, Вашите права и как опазваме поверителността на Вашите лични данни.

Тази декларация е предназначена за Вас – всички настоящи и бъдещи членове и под различни форми – партньори на КзТПП.

Как и какви лични данни събираме?

  • Данни, свързани с членство в КзТПП и/или с предоставяне на услуги от КзТПП.

КзТПП събира тези данни предимно въз основа на декларации и др. документи (на хартиен или електронен носител, вкл. и през сайта на КзТПП), които Вие ни предоставяте и/или подписвате – в процедурата по регистрация в КзТПП и/или по заявени услуги от Ваша страна.

Поради необходимост от комуникация между нашите организации част от данните събираме чрез електронна поща (и-мейл) или в телефонен разговор.
Друга част от Вашите лични данни, събираме от публични източници (най-често публични регистри), като спазваме условията на източниците за ползване на информацията.

Личните данни, които събираме, са в минимално количество и са само тези, необходими на КзТПП за постигане на съответната цел (напр. име, адрес), а в случаите, когато нормативен, или административен акт изискват това - и ЕГН/данни от лична карта/данни от международен паспорт.

  • Видеозаписи

КЗТПП събира лични данни и чрез видео заснемане на събития, в които участват членове и партньори на КЗТПП.

Някои от тези събития са публично достъпни, вкл. и техните записи, предвид техният обществен интерес и стойност, имат новинарска важност и са в полза на деловите среди в страната.

Като активни участници в тези събития е възможно да бъдете включени в тези записи. В голяма част от случаите на записите могат да бъдат безспорно идентифицирани само ограничен кръг от лица. За други участници има информация, но те биват разпознавани от по-тесен кръг хора. В общия случай лицата се асоциират с бизнеса, който представляват или с темата, която ги интересува. Ако по някаква причина не желаете  или смятате, че тези записи нарушават поверителността на Вашите лични данни, можете да предупредите нашите представители на входа на събитието и да заемете място, което е с най-малък акцент на заснемането.

  • Бисквитки на сайта

Сайтът на КзТПП събира бисквитки. Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за запазване на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта ни услуги. Бисквитките съдържат информация, с която помагате на КзТПП да подобри функционалностите на сайта. Ако не желаете да го правим, можете да настроите Вашия браузър, като ограничите бисквитките. Следва да имате предвид, че сайтът  може да не функционира нормално и надеждно без някои от тях.

В сайта на КзТПП има вграден Google Аналитикс (google analytics). Google Аналитикс – използва набор от „бисквитки“, за да събира информация и да отчита статистически данни за употребата на даден уебсайт, без да идентифицира лично отделните посетители на Google. Основната „бисквиткa“, използвана от Google Аналитикс, е „__ga“;

Как съхраняваме Вашите лични данни?

КзТПП съхранява Вашите данни на сървъри като прилага подходящи технически и административни мерки и контрол, за да опази целостта на данните и тяхната поверителност. Трансферът на изпратената от Вас информация към КзТПП през нейния сайт е защитен с криптирана връзка.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Вашите лични данни КзТПП споделя:

- с държавни и общински органи и институции – при изпълнение на задължения на КзТПП, възложени с нормативен или административен акт – при условие, че е налице основание на съответния орган/институция да поиска от КзТПП вашите лични данни;

- публично - чрез регистъра на членовете на КзТПП, публикуван в сайта и/или издания на КзТПП, които имат за цел да предоставят контакти с Вашата компания на други лица, които биха се заинтересовали от партньорство, вкл. и за получаване на услуга от компанията Ви.

- с надеждни партньори на КзТПП, на които КзТПП разчита за поддържането на информационните ни системи за обработка, като всички партньори се задължават да спазват изискванията и условията на КзТПП за обработване на личните данни; личните Ви данни се съхраняват на носители - при всички случаи под нашия пряк контрол.

- с публични органи и институции и с частни субекти (в страната и в чужбина)– при услуга, предоставяна от КзТПП по Ваше искане/пълномощно.

Срокове, в които съхраняваме личните данни

КзТПП съхранява личните данни за срокове, определени по един от посочените по-долу начини:

  • от нормативен/административен акт;
  • от устава/вътрешните правила на КЗТПП;
  • от обявените, или нормално необходими от/за КзТПП срокове за получаване на заявени услуги;
  • нормално необходимите срокове за съхранение и предоставяне от КзТПП на очаквана от нея информация - за Вас и други икономически субекти, която е от полза за Вашата делова дейност; КзТПП надеждно съхранява тези данни и защото подобна информация може да бъде предоставена само от нас; информацията се съхранява в архива на КзТПП, като достъп до нея имат строго определени лица.
  • извън посочените по-горе случаи  администрирани от КзТПП лични данни,  които са свързани с комуникация по ежедневни/текущи въпроси, свързани с Вас, се съхраняват за срок не по-дълъг от 5 г.

Достъп до информация и Вашите права

Предвид стойността на информацията, която КзТПП съхранява прилагаме строга организация за достъп до данните. Това е направено с цел да предотвратим нерегламентиран достъп, грешки или злоупотреба с Вашите лични данни.

Като отговорна организация КзТПП спазва всички гарантирани с европейските и националните закони права на физическите лица, свързани със защитата на техните лични данни. КзТПП съблюдава всяко нормативно изискване, като отчита конкретните обстоятелства, формите на събиране на данните, правните основания и целта на тяхното събиране.

Услугите на КзТПП са насочени за развитието на бизнеса и поради това не използваме техники за профилирането Ви с оглед Ваши лични характеристики.

Освен че е Ваше право да поискате „корекция“ на личните Ви данни в случаи на необходимост, разчитаме на Вас да упражнявате това право и за да ни помогнете да разполагаме с точна и актуална информация за Вас.

В случай че желаете да упражните някое от Вашите права, нашите служители ще Ви съдействат с грижа и внимание към Вас.

Допълнително имате право по Ваша преценка да подадете жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни https://www.cpdp.bg/

При всички случаи и независимо от конкретното обстоятелство, можете да потърсите отговори и да отправяте искания, свързани със защитата на Вашите лични данни и правата, свързани с тях, като се свържете с нас чрез следните координати за връзка:

 

КАЗАНЛЪШКА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
6100, Казанлък, бул. Княз Ал. Батенберг 12 – партер
Тел.: 0431 62 635; 0 888 587 862
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
WEB: www.kzcci-bg.org

Абонирайте се за офертни бюлетини

За да получавате актуална информация, абонирайте се за офертни бюлетини

placeholderАдрес:
бул. Княз Ал. Батенберг 12 - партер
6100 Казанлък


 
e mail envelope Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
      Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

telephone 2+359 431 62 635; +359 888 587 862

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu