bcci prjak chlen 2024

 КАЗАНЛЪШКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

  32  г о д и н и   в   п о д к р е п а   н а   б и з н е с а

 

 

 

Търговско-промишлената палата в гр. Казанлък е учредена, като сдружение с идеална цел съгласно действащия Закон за лицата и семейството, на 24 юни 1991 г. от инициативна група от бившата ДФ "Хидравлика" и 17 фирми и организации - съмишленици.

Учредяването на Палатата не е било самоцел, а един навременен акт, предизвикан от настъпващите дълбоки социално-икономически промени в абсолютно непривичната обстановка, в която трябваше да действат новите икономически субекти в силно развития индустриално-икономически Казанлъшки регион.

Учредители са: фирмите "Хидравлика", "Капрони", "М+С Хидравлика", "Зино", "Стил-Ко", "Българска роза", "НИТИ", "Динамика", "Надежда принт", "Илкомс", "Куен", "Неделчев-2", "Инарх", "Хидропневмотехника", Регионалния съюз за стопанска инициатива на гражданите и Дома на науката и техниката в Казанлък, с активната подкрепа и съдействие на БТПП – София.

Юридическата си регистрация, в Търговския регистър на Окръжен съд Стара Загора,  Палатата  получава  през м. август 1991 г.

През изминалите 25 години, КзТПП имаше шанса да работи при непознати и трудни условия, при липса на каквато и да е приемственост и законодателна уредба, в сложна обществено-политическа и стопанска обстановка. Независимо от това, тя успя и се наложи сред местния бизнес като независима и стабилна институция, необвързана с държавни структури, която предлага комплект от услуги, без които е невъзможен съвременния международен стокообмен.

От момента на своето възникване палатата стриктно се придържа към основни принципи, залегнали и в нейния Устав:

  • доброволност при членуването;
  • самостоятелност на възникване и управление;
  • обществен характер - недържавна организация, обединяваща представители на икономически субекти от Казанлъшкия регион, представители на търговията, произвоството и услугите;
  • взаимодействие с националната палата - БТПП, София и Единната система от регионални палати;
  • осигуряване на достатъчно пълен обхват от специфични услуги и защита на интересите на членовете си;
  • засилено обществено присъствие.

 

..........................................

За справки :
КАЗАНЛЪШКА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
6100, Казанлък, бул. Княз Ал. Батенберг 12 – партер
Тел.: 0431 62 635; 0 888 587 862
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
WEB: www.kzcci-bg.org

Абонирайте се за офертни бюлетини

За да получавате актуална информация, абонирайте се за офертни бюлетини

placeholderАдрес:
бул. Княз Ал. Батенберг 12 - партер
6100 Казанлък


 
e mail envelope Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
      Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

telephone 2+359 431 62 635; +359 888 587 862

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu