bcci prjak chlen 2024

 КАЗАНЛЪШКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

  32  г о д и н и   в   п о д к р е п а   н а   б и з н е с а

 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Cert EO 72dpi 02Сертификат за произход на стоки се използва при износ на стоки от Р. България за Руската федерация, Сърбия, Турция, Македония, Албания, Украйна, Беларус, Казахстан, Узбекистан, Китай, Корея, Виетнам, Либия, Ливан, Сирия и други страни от Европа, Азия, Африка и Латинска Америка, при доставка на стоки за партньори от и за ЕС, както и при усвояване на средства от фондовете на ЕС.

Това е документът, който се използва за доказване на непреференциален произход на стоката.

2. АКРЕДИТАЦИЯ

С цел подобряване и хармонизиране на процедурите по издаването на сертификатите, удостоверяващи произхода на стоките, Световната федерация на търговските палати към Международната търговска Палата – Париж, създаде Международна акредитационна верига за сертификатите за произход, с ясно определени изисквания и условия.

Акредитационната верига гарантира на бизнеса, на доставчиците, на банките и на митническата администрация, че сертификатите за произход, издадени от Търговските Палати, членове на акредитационната верига, отговарят на международните правила и стандарти и съответстват на най-добрите международно признати практики за осъществяване на тази дейност.

Като дългогодишен член на Международната търговска Камара /МТК/, Българската търговско-промишлена палата и регионалните палати извършиха технологично обновление на Единния Търговски регистър в съответствие с новите изисквания на МТК .

БТПП е сред първите 11 търговски палати, одобрени за членове на Акредитационната верига, и получи специалния етикет /международен знак/ с уникален номер, идентифициращ я като акредитирана палата, оторизирана да заверява сертификати за произход на стоки.

БТПП обръща внимание, че неоторизирани организации нямат право да ползват този вид бланки на сертификати!

 Сертификатът за произход се заверява от Палатата в 1 оригинал и три копия, по искане на българска фирма-износител. Попълват се четливо (не ръкописно) на английски, френски, немски или руски езици, в зависимост от изискванията на клиента.

За всяка отделна пратка се издава самостоятелен сертификат за произход. Ако дадена стока се изнася с различни транспортни средства, необходимо е стоката от всяко от тях да бъде придружена с отделен сертификат за произход.

В Палатите от Единната система търговски палати се заверяват сертификати за произход на стоки на всички български търговци.

Документите се приемат и обработват от експертите в Търговските Палати в София и  Регионалните търговско-промишлени палати в градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРКА НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД НА СТОКИ

 Сертификатите за произход се заверяват съгласно изискванията, залегнали в Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г., въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 за създаване на Митническия кодекс на Общността и Приложенията към Регламента.

 А. ЗА ФИРМА, РЕГИСТРИРАНА В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР НА БТПП

 Служителят на Палатата служебно извършва проверка в компютърната система на "Търговски регистър" за верността на попълнените данни и положения спесимен. Ако някои от данните са променени, сертификатът се заверява и в същото време, в ТР на БТПП се актуализира информацията за търговеца.

Б. ЗА ФИРМА, НЕ РЕГИСТРИРАНА В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР НА БТПП

 Сертификатът се заверява при представяне на следните документи:

 • документ за актуално състояние на търговеца от Агенцията по вписванията;
 • ако управляващият по регистрация сам представя документите си за заверка, същият полага подписа си пред служителя от отдел "Търговски регистър" на БТПП върху декларация за спесимен, по образец на Палатата. Спесименът от подписа се съхранява в отделно дело на търговеца и не се изисква повторното му представяне, при последващи заверки на сертификати за произход на стоки;
 • ако сертификатите за произход се представят за заверка от друго лице, но са подписани от управляващия по регистрацията в АВ, необходимо е да се представи в оригинал нотариално заверен спесимен от подписа му или нотариално заверен препис от него;
 • ако сертификатите за произход, които се представят за заверка са подписани от лице, което не е управляващо по регистрация в АВ, е необходимо да се представи нотариално заверено пълномощно, в оригинал, подписано от управляващия по регистрация или нотариално заверен препис от това пълномощно. Ако пълномощното е със срок на валидност, след изтичането му следва да се представи ново такова;
 • ако упълномощено лице представя лично документите в Палатата, същото полага подписа си пред служителя от отдел "Търговски регистър" на БТПП върху декларация за спесимен по образец на Палатата.
 • ако упълномощеното лице не представя лично документите в Палатата, необходимо е представяне на нотариално заверен образец от подписа му в оригинал;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Вписването в ТР на БТПП значително улеснява търговеца, тъй като по този начин информацията за него е въведена в компютърната система и се проверява служебно. Така, няма да се налага, при всяка заверка на сертификат за произход да се представят цитираните по-горе документи.

4. ДОКУМЕНТ/И/, ДОКАЗВАЩ/И/ ПРОИЗХОДА НА СТОКАТА

Всеки от следните документи, или комбинация от два и повече:

 • писмо или фактура от производителя на стоката, даващо възможност да бъде определен точния й произход,
 • копие от митническа декларация за внос на стоката, сертификат "EUR.1" или друг вид сертификат за произход, издаден от оторизирана за това институция в чужбина (при доказване на чуждестранен произход),
 • сертификат за качество, издаден от производителя на стоката,
 • фитосанитарен сертификат (при износ на стоки от растителен произход),
 • ветеринарен сертификат (при износ на стоки от животински произход),
 • свидетелство от лабораторен анализ или от акредитирана институция за съответния вид стока (например за лекарства, етерични масла, козметика, медикаменти, химически препарати и др.),
 • друг документ, от който може да се установи произходът на стоката.

..........................................

За справки :
КАЗАНЛЪШКА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
6100, Казанлък, бул. Княз Ал. Батенберг 12 – партер
Тел.: 0431 62 635; 0 888 587 862
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
WEB: www.kzcci-bg.org

Абонирайте се за офертни бюлетини

За да получавате актуална информация, абонирайте се за офертни бюлетини

placeholderАдрес:
бул. Княз Ал. Батенберг 12 - партер
6100 Казанлък


 
e mail envelope Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
      Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

telephone 2+359 431 62 635; +359 888 587 862

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu