Председателят и зам.-председателят на БТПП бяха преизбрани в ръководните органи на Европалати Още