Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Република Турция Още