КАЗАНЛЪШКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

  2 7  г о д и н и   в   п о д к р е п а   н а   б и з н е с а

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

  • Петък, 02 Ноември 2018 00:00

ПРОЕКТ “ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”

Проекта е създаден за интегриране на неактивни и безработни младежи с трайни увреждания на възраст до 29 г. вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в рамките на 24 месеца субсидирана заетост.

Работодателите, които разкриват работни места, получават средства за:
1. Разходи за трудови възнаграждения за наетите по Проекта лица в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и единични групи професии от 2 (втори) до 9 (девети) клас от НКПД 2011г.
2. Разходи за допълнителни възнаграждения по минимални размери, съгласно Кодекса на труда и нормативните актове за неговото прилагане върху средствата по т. 1., както и всички доплащания по приложимото национално законодателство.
3. Разходи за възнаграждения за платен отпуск, съгласно Кодекса на труда.
4. Разходи за възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
5. Всички доплащания по приложимото национално законодателство съгласно КТ и КСО;
6. Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от Кодекса на труда.
7. Разходи за дължимите осигурителни вноски за сметка на Работодателя за фонд „Пенсии“, фонд „Безработица“, фонд „Трудова злополука и професионална болест“, фонд „Общо заболяване и майчинство“, както и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, съгласно КТ, КСО, ЗЗО.
8. Разходи за възнаграждение на наставници, определени от работодателя, които ще отговарят за наетите представители на целевата група. Месечното възнаграждение е в размер на ? от минималната работна заплата, установена за страната за съответната година за наставниците, за период до 3 месеца за проведени не по-малко от 40 часа месечно.
9. Разходи за еднократен стимул, покриващи размера на шест минимални работни заплати установени за страната, предоставящи се на работодатели, запазили заетостта на наетото лице с увреждане, 6 месеца след изтичане на 24 месечен субсидиран период. Разходите са дължими в случай, че работодателят е запазил размера на възнагражденията по трудовия договор и лицето е отработило поне 75 % от работните дни за периода.


Пълна инфомация в приложения документ ...

За контакти: Дирекция „Бюро по труда” гр. Казанлък
гр. Казанлък пк 6100 бул. “Александър Батенберг” №4
тел: 0431 62510 факс: 0431 64571

Оставете коментар

Абонирайте се за офертни бюлетини

За да получавате актуална информация, абонирайте се за офертни бюлетини

placeholderАдрес:
бул. Княз Ал. Батенберг 12 - партер
6100 Казанлък


 
e mail envelope Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
      Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

telephone 2+359 431 62 635; +359 888 587 862

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu