Европейският парламент прие законодателни актове, засилващи изискванията за киберсигурност в ключови сектори Още