БТПП очаква членовете на Палатата да представят мотивирани предложения за облекчаване на конкретни режими Още