Изпълнението на протокола ще гарантира стартирането на процеса по облекчаване па административната тежест Още