С цел оптимизиране на работата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Още