В подкрепа на новосъздадени компании и МСП при внедряването на иновации Още