bcci prjak chlen 2024

 КАЗАНЛЪШКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

  32  г о д и н и   в   п о д к р е п а   н а   б и з н е с а

 

 

 

ЧЛЕНСТВО В КАЗАНЛЪШКА ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Членуването в Палатата е доброволно. Съгласно Устава на Казанлъшката Търговско-Промишлена палата, членовете в Палатата са преки, почетни, асоциирани и членове-кореспонденти.

Преки членове на Палатата могат да бъдат: физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност, регистрирани по съответния ред; фондации и сдружения, регистрирани по съответния ред и подпомагащи дейността на Палатата; физически лица, които сътрудничат на Палатата, подпомагат и популяризират нейната дейност.

Почетни членове на Палатата могат да бъдат физически лица от страната и чужбина - изтъкнати дейци с особени заслуги за постигане на нейните целите и задачи.

Асоциирани членове са действащи фирми, вписани от Палатата в доброволния търговски регистър.

Членове-кореспонденти на Палатата могат да бъдат чуждестранни съюзи, обединения, асоциации и др. под., с които Палатата поддържа активно сътрудничество.

Не могат да бъдат членове на Палатата държавни органи, политически партии, синдикати и религиозни организации.

Лицата, които желаят да станат членове на Палатата, подават писмена молба до Управителния съвет, придружена с регистрационна форма.

ЗА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ КАЗАНЛЪШКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ:

• Информация за панаири и изложби в страната и в чужбина (устна, писмена, Е-mail)
• Информационни бюлетини от мрежата на ЕЕN
• Информация за семинари и събития на Палатата
• Покани за включване в бизнес-делегации и подготовка на документите, свързани с това
• Изготвяне и предоставяне на справки от Търговския регистър по отделни обстоятелства, подлежащи на регистрация
• Консултации по стандартите ЕАН
• Предоставяне по електронен път на информация за мероприятия на Палатата
• Участие в кръгли маси и дискусии по въпроси, свързани с икономическото състояние на страната
• Информация за европейски и национални програми и източници на финансиране
• Покана за участие в семинари, обучения, борси и др.

Тарифа за членство в  КАЗАНЛЪШКА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ОСВОБОДЕН ОТ ДДС, Онование чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗДДС

ЧЛЕНСКИ ВНОС за Календарна Година
лева
Физическо Лице, ЕТ, СД, ООД, ЕООД, Кооперация
100.00
Акционерно Дружество
200.00
Командитно Дружество
250.00

..............................................

За справки :
КАЗАНЛЪШКА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
6100, Казанлък, бул. Княз Ал. Батенберг 12 – партер
Тел.: 0431 62 635; 0 888 587 862
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
WEB: www.kzcci-bg.org

Абонирайте се за офертни бюлетини

За да получавате актуална информация, абонирайте се за офертни бюлетини

placeholderАдрес:
бул. Княз Ал. Батенберг 12 - партер
6100 Казанлък


 
e mail envelope Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
      Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

telephone 2+359 431 62 635; +359 888 587 862

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu