bcci prjak chlen 2024

 КАЗАНЛЪШКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

  32  г о д и н и   в   п о д к р е п а   н а   б и з н е с а

 

 

 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
София 1040
бул. Христо Ботев, 55
тел.: (02) 985 11 199
факс: (02)980 62 56
Web: www.mzh.government.bg/

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА


БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

София 1000
ул. "Три уши" 6
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Тел.: (+359 2) 937 09 34, (+359 2) 4001 134
Факс: (+359 2) 937 09 46, (+359 2) 4001 146
www.bse-sofia.bg

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
София 1123
бул. Княз Дондуков, 2
Web: www.president.bg

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ


МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
София 1028
ул. Г. С. Раковски, 102
тел.: (02) 9 85 91
факс: (02) 987 20 53
телекс: 22 727
Web: www.minfin.bg

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
София 1000
ул. Леге, 4
тел.: (02) 940 70 50
факс: (02) 940 70 52
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: www.aop.bg

МИНИСТЕРСТВА


МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
София 1194
бул. Княз Дондуков, 1
тел.: (02) 940 29 99
факс: (02) 980 20 56
Web: www.government.bg

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
София 1056
бул. Ал. Стаболийски, 17
тел.: (02) 989 48 38
факс: (02) 987 89 26
Web: www.mc.government.bg

АДИС ЕООД (АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА)


АДИС ЕООД (АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА)
София 1504
бул. Велико Търново, 27
тел.: (02) 943 44 81
факс: (02) 943 44 27
Web: www.adis.bg

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
София 1055
бул. Княз Дондуков, 2-А
тел.: (02) 921 77 99
факс: (02) 921 77 44
Web: www.minedu.government.bg

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Централа: (02 )930 05 55
Web:http://mpes.government.bg/

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО


НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
София 1000
бул. Дондуков, 1
тел.: (02 ) 940 20 32
факс: (02) 940 21 86

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА


МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
София
ул. Славянска, 8
тел.: (02) 940 70 01
факс: (02) 987 21 90, 981 99 70
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: www.mi.government.bg

АГЕНЦИИ, ВЕДОМСТВА


АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА


АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
София
кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна, 20 (срещу I-во РПУ)
тел.: (02) 9486 181
факс: (02) 9486 194, 9486 166
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: www.registryagency.bg
За информация относно ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
тел.: (02)94 86 168, 94 86 206, 94 86 181
За информация относно РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
тел.: (02) 94 86 215, 94 86 204, 94 86 202, 94 86 205
За Интернет клиенти:
(02) 94 86 220, 94 86 224
За информация относно ИМОТЕН РЕГИСТЪР
тел. централа: (02)981 33 48, 981 37 49, 981 34 05, 981 37 14 и вътр. 102, 109, 117, 119, 120, 122, 123, 124

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ


БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
София 1797
кв. Изгрев, ул."165", 3-А
тел.: (02) 81 74 504
факс: (02) 81 74 535
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: www.bds-bg.org

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
София 1000
ул. Уйлям Гладстоун, 67
тел.: (02) 940 60 00
факс: (02) 988 59 13, 986 25 33
Web: www.moew.government.bg

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ


АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
София 1000
ул. Г. С. Раковски, 47
тел.: (02) 9859 40 01
Web: www.customs.bg

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР


ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
София 1000
ул. Шести септември, 21
тел.: (02) 98 98 488 (централа), 988 48 19 (библиотека) 980 89 20
факс: (02) 989 84 88
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: www.damtn.government.bg

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА


МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
София
ул. Славянска, 8
тел.: (02) 940 70 01
тел./факс: (02) 987 64 88
факс: (02) 987 21 90, 981 99 70
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: www.me.government.bg/bg

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ


НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
София 1000
бул. Дондуков, 52
тел.: (02) 988 40 40 30 65
Web: www.nap.bg

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО


ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
Web: www.bpo.bg

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА


МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
София 1092
ул. Дякон Игнатий, 3
тел.: (02) 92 20 922
факс: (02) 987 96 93
Web: www.md.government.bg

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ


НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
София 1303
бул. Александър Стамболийски, 62-64
тел.: (02) 926 10 10
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: http://www.noi.bg

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА
София 1000
пл. Света Неделя, 1
тел.: (02) 80 15 25
факс: (02) 87 20 60
Web: www.dksbt.bg

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА


МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
София
ул. Съборна, 1
тел.: (02) 940 70 01
факс: (02) 987 21 90, 981 99 70
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: www.tourism.government.bg

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407
ул. Кричим, 1
тел.: (02) 965 91 58
Web: nhif.bg

ВЕДОМСТВО ЗА ХАРМОНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР


ВЕДОМСТВО ЗА ХАРМОНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
Президент на ведомството: Убо де Боер
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: www.oami.europa.eu

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
София 1040
ул. Славянска, 1
тел.: (02) 92 37 555
факс: (02) 98 74 398
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. AC
Web: www.mjeli.government.bg

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
София 1038
ул. Панайот Волов, 2
тел.: (02) 4 34 01, 44 31 19
факс: (02) 44 33 95
Web: www.nsi.bg

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР


ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР
София 1000
ул. Цар Шишман, 31
тел.: (02) 981 03 18, 981 23 14, 981 11 38, 981 15 04
факс: (02) 981 31 16
Web: www.cdad.bg

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
София 1032
ул. Ал. Жендов, 2
тел.: (02) 7 14 31
факс: (02) 70 30 41
Web: www.mfa.government.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
София 1000
пл. Света Неделя, 1
тел.: (02) 980 50 69, 987 99 84, 988 13 44, 987 21 92
факс: (02) 980 58 69
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: www.sme.government.bg

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ


ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ
София 1784
бул. Цариградско шосе, 111
тел.: (02) 939 80 11
факс: (02) 939 80 36
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: www.esc.bg

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
София 1088
ул. Св. св. Кирил и Методий, 17-19
тел.: (02) 9 40 59
факс: (02) 987 58 56
телекс: 2 21 82
Web: www.mrrb.government.bg

АГЕНЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР

АГЕНЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР
София 1000
бул. Цар Освободител, 6
тел.: (02) 981 61 69, 981 79 34
факс: (02) 981 78 58
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА


ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
София 1113
ул. Александър Жендов, 5
тел: (02) 971 30 00
факс: (02) 971 22 33
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: www.csd.bg

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
София 1000
ул. Шести септември, 29
тел.: (02) 987 75 11 (централа), 82 20 14, 82 40 47, 87 79 67
факс: (02) 987 79 67
телекс: 2 34 35
Web: www.mvr.bg

КОАЛИЦИЯ 2000


КОАЛИЦИЯ 2000
София 1113
ул. Лазар Станев, 1
тел.: (02) 971 30 00
факс: (02) 971 22 33
Web: www.anticorruption.bg

ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА


ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
София 1504
ул. Сан Стефано, 12, ет. 1
тел.: (02) 944 38 11, 843 53 06
факс: (02) 944 38 61
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: www.epi-bg.org

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА


МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
София 1000
ул. Дякон Игнатий, 9
тел.: (02) 940 97 71, 940 96 40, 987 57 50
тел./факс: (02) 988 53 29
факс: (02) 988 50 94, 987 39 16
Web: www.mtitc.government.bg

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ


АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
София 1000
ул. Аксаков, 29
тел.: (02) 980 54 60
тел./факс: (02) 980 98 27
Web: www.priv.government.bg

ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ


ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
София 1407
ул. Червена стена, 46
тел.: (02) 819 07 77
факс: (02) 819 07 76
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: www.ced.bg

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
София 1054
пл. Света Неделя, 5; бул. Ал. Стамболийски 39
тел.: (02) 981 01 11
факс: (02) 981 18 30
Web: www.mh.government.bg

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
София 1000
бул. Витоша, 18
тел.: (02) 986 77 06
факс: (02) 980 73 15
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: www.cpc.bg

ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО


ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО
София 1000
ул. Солунска, 56
тел.: (02) 930 66 19
факс: (02) 951 63 48
Web: www.osf.bg

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
София 1051
ул. Триадица, 2
тел.: (02) 8119 443
факс: (02) 986 13 18, 988 44 05
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: www.mlsp.government.bg

   

Абонирайте се за офертни бюлетини

За да получавате актуална информация, абонирайте се за офертни бюлетини

placeholderАдрес:
бул. Княз Ал. Батенберг 12 - партер
6100 Казанлък


 
e mail envelope Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
      Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

telephone 2+359 431 62 635; +359 888 587 862

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu